Wednesday, June 22, 2011

Qasidah Solatun Bissalami Mubini

.: Qasidah Solatun Bissalami Mubiini :. 
Solaatun bissalaamil mubiini

Linuqthotitta 3yiini yaa ghoroomii.

Nabiyyun kaana ashlattakwiini ** min ahdi kun fayakun yaa ghoroomi.

Ayyaa man jaa anaa haqqon nadziiri ** mughiitsan musbilaan subularrosyaadi.

Rasulullaahi yaa dhoowiljabiini ** wa yaa man jaa a bil haqqil mubiini.

Sholaatullam tazal tutlaa alayka mi thoorin nasiimi tuhdaa ilayka.

No comments:

Post a Comment